دوره آموزشی Web Animation انیمیشن سازی در وب


دوره آموزشی Web Animation انیمیشن سازی در وب
این دوره آموزشی شامل چهار بخش کلی می شود که عبارتند از:1-تغییر شکل و مکان عناصر در فضای دو بعدی.2_تغییر شکل و مکان عناصر در فضای سه بعدی.3_ترنزیشن ها.4_انمیشن ها. که هر کدام از این بخش ها شامل چندین ویدیو میگردد.آنچه قبل از این دوره شما نیاز دارید آشنایی با کد های HTML و CSS می باشد.چرا که تمام کارهای که میخواهیم انجام دهیم با استفاده از CSS می باشد.
  • تاریخ انتشار عقرب 04، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 36 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0