دوره آموزشی ابزارهای Hadoop و کار با کلان داده‌ها


دوره آموزشی ابزارهای Hadoop و کار با کلان داده‌ها
این دوره بیش از 25 تکنولوژی مختلف در زمینه کلان داده ها را به شما آموزش می دهد و شما را با مجموعه ابزارهای Hadoop به طور کامل آشنا می کند. برخی از مباحث این دوره شامل موضوعاتی نظیر نصب و کار با نرم افزارهای هدوپ به کمک Hortonworks و رابط کاربری Ambari، مدیریت کلان داده ها در یک دسته به وسیله HDFS و MapReduce، نوشتن برنامه برای تحلیل داده ها بر روی هدوپ با استفاده از Pig و Spark، ذخیره و کوئری داده ها با Hive و HBase، طراحی سیستم های واقعی با استفاده از اکوسیستم هدوپ، مدیریت دسته ها با YARN و Mesos، و مدیریت استریم داده ها به صورت ریل‌تایم با Kafka و Flume می باشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 12، 1403
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 11
  • مدت زمان 14 ساعت و 37 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0