دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau رسم انواع نمودار


دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau رسم انواع نمودار
هوش تجاری مجموعه ای از تکنیک ها است که در راستای کمک به مدیران در کشف نقاط قوت و ضعف سازمان و تصمیم گیری در زمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. اساس کار در این روش تحلیل داده ها بر مبنای تکنولوژی OLAP است. در این تکنولوژی داده ها بر اساس ابعاد آن ها ساختاربندی می گردند. امروزه نرم افزارهای متعددی جهت کاربرد هوش تجاری وجود دارد که نرم افزار Tableau یکی از نرم افزارهای پیشتاز در این زمینه است.امروزه سازمان ها جهت رقابت و بقا، در محیط به شدت رقابتی، نیازمند آگاهی، درک و تحلیل به موقع نقاط ضعف و قوت خود دارند.به همین دلیل آشنایی با مفهوم هوش تجاری و توانایی کارکرد با نرم افزارهای آن از جمله (Tableau) جهت ورود به بازار به خصوص برای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و بازاریابی کار به نوعی مزیت محسوب می شود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 01، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 19 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0