دوره آموزشی TOEFL iBT +26 آموزش تصویری ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ تافل


دوره آموزشی TOEFL iBT +26 آموزش تصویری ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ تافل
TOEFL iBT (26+) Complete Preparation Course یک دوره کامل غیر حضوری است. مدرس، یک دوره سطح پایین که مبانی آزمون را برای شما بازگو کند، آموزش نمی دهد. برای تفکیک و ساده کردن سؤالات برای شما، به منظور اینکه آزمون آسان شود به عمق توضیحی که مدرس می دهد، نیاز دارد. این دوره استراتژی ها را به روشی عملی آموزش می دهد تا بتوانید آنها را در امتحان اعمال کنید.مواردی که در این دوره آموزش داده شده عبارتند از:بیش از 20 تکلیف و تمرین،استراتژی برای هر پرسش خواندن خاص،جایگزین دوره کامل بجای کلاس های حضوری و کسب مهارت و استراتژی های تافل برای دریافت نمره 100.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 09، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 27
  • مدت زمان 52 ساعت و 16 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0