دوره آموزشی Securing Cloud Services - آموزش امنیت در سرویس های ابری


دوره آموزشی Securing Cloud Services - آموزش امنیت در سرویس های ابری
این روزها استفاده از انواع سرویس های ابری (Cloud Services) به دلیل مزایای فراوانی مانند پشتیبان گیری، ذخیره سازی، همزمان سازی دستگاه های الکترونیکی مختلف و .... در میان مردم طرفداران بیشتری پیدا کرده است. در این میان امنیت نسبی رایانش ابری موضوعی بحث انگیز است که ممکن است پذیرش رایانش ابری را به تأخیر بیندازد. گروهی بر این باورند که امنیت داده‌ها وقتی که در داخل سازمان اداره شوند بالاتر است، در حالی که گروهی دیگر عقیده دارند که ارائه دهندگان سرویس انگیزه‌ای قوی برای حفظ اعتماد دارند و از این رو سطح امنیت بالاتری را بکار می‌گیرند. طرفداران حفظ حریم خصوصی‌ها مدل ابر را مورد انتقاد قرار می‌دهند، زیرا ارائه دهندگان سرویس های ابر می‌توانند کنترل و نظارت کامل قانونی ویا غیر قانونی بر روی داده‌ها و ارتباطات بین کاربران سرویس و میزبان ابر داشته باشند.
  • تاریخ انتشار ثور 25، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 4