دوره آموزشی Ruby Fundamentals زبان برنامه نویسی روبی


دوره آموزشی Ruby Fundamentals زبان برنامه نویسی روبی
روبی یک زبان سریع ، متن باز و شی گرا و پویا است که اولین بار در سال 1995 توسط شخصی ژاپنی به نام یوکیهیرو ماتسوموتو بوجود آمد. روبی کراس پلتفرم می باشد.زبان روبی توسط زبان C بوجود آمد ، و اکثر ویژگی های فوق العاده خود را از زبانهای پایتون و پرل و لوآ - سی پلاس پلاس و ادا - بیسیک و لیسپ گرفته است. 
پسوند فایل روبی rb. است.بارزترین کاربردهای روبی توسعه وب به کمک Ruby on Rails است که وب سایت گیتهاب هم با آن توسعه داده شده است.همچنین فریمورک متااکسپلویت با روبی توسعه داده شده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 21، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 2