دوره آموزشی نرم افزار Revit برای مدلسازهای BIM و هماهنگ کننده ها


دوره آموزشی نرم افزار Revit برای مدلسازهای BIM و هماهنگ کننده ها
Revit حاوی مجموعه ای از ابزارهای مختلف و کاربردی است. در این دوره کار با تمامی این ابزارها را فرا خواهید کرد و با عملکرد تئوری و عملی آن ها در پروژه های واقعی آشنا خواهید شد.در طی روند این دوره آموزشی با فرآیندهای مختلفی مانند فازبندی یک پروژه، طراحی قطعات و سازه های ساختمانی و تکنیک های پیشرفته مدلسازی آشنا خواهید شد. این دوره آموزشی دقیقا همان مباحثی را آموزش می دهد که میان طراحان رویت معمولی و حرفه ای تفاوت ایجاد کرده و آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد! مدرس این دوره آموزشی شما را با رویکردهای پیشرفته و خاص مدلسازی و طراحی پروژه های ساختمانی آشنا خواهد کرد. استفاده از این رویکردها باعث صرفه جویی در زمان و منابع مالی و انسانی شده و دقت و عملکرد کلی پروژه ها و تیم های شما را افزایش خواهد داد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 07، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت و 23 دقیقه
  • سطح پیشرفته
  • دانش آموزان 0