دوره آموزشی روخوانی قرآنکریم


دوره آموزشی روخوانی قرآنکریم
قرآنکریم کتاب آسمانی و یکی از معجزه های الهی هست که به وسیله جبرئیل امین بر حضرت محمد (ص) نازل شده است این کتاب از مهم ترین و کامل ترین کتاب های آسمانی هست که خداوند(ج) برای ما مسلمان ها جهت رهنمایی فرستاده است این کتاب بزرگ برگردن ما مسلمانان حق های زیادی دارد از جمله حقوق آن یکی درست تلاوت کردن آن می باشد ما به عنوان یک مسلمان باید این حق را به جا آورده و به یادگیری آن بپردازیم.درین دوره آموزشی که یک دوره کامل و جامع می باشد با الفبای زبان عربی شروع کرده و در اخیر به تلاوت درست سوره هامیپردازیم موضوعات مهمی که در این دروس گفته خواهد شد عبارتند از کسره،ضمه،فتحه،تشدید و دیگر موضوعات مهم که شما را در خواندن قرآنکریم یاری خواهد رساند.
  • تاریخ انتشار اسد 10، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 13 ساعت و 36 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0