دوره آموزشی تجوید یا درست تلفظ کردن الفاظ در قرآنکریم


دوره آموزشی تجوید یا درست تلفظ کردن الفاظ در قرآنکریم
قرآنکریم کتاب آسمانی و یکی از معجزات الهی می باشد که خداوند از سر لطف و کرمش بر ما مسلمانان نازل کرده کرد.یکی از وظایف ما در قبال این کتاب مقدس درست تلفظ کردن الفاظ آن می باشد زیرا اگر نحوه درست خواندن الفاظ را بلد نباشیم در معانی قرآن تغییرات ایجاد میشود و این خود یک گناه محسوب میگردد و ما به عنوان یک مسلمان که روزانه پنج وقت نماز میخوانیم و سر و کار ما و زنده گی روزانه ما با قرآن آغاز میگردد لازم است که این علم مهم را بیاموزیم.در این دوره آموزشی از حرف الف تا به ی به شما آموزش داده خواهد شد تا قرآن را زیبا و درست بخوانید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 10، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 40 دقیقه
  • سطح پیشرفته
  • دانش آموزان 0