دوره آموزشی Big Data پایگاه داده پیشرفته


دوره آموزشی Big Data پایگاه داده پیشرفته
در آموزش درس پایگاه داده پیشرفته (Big Data)، تمرکز اصلی بر روی معماری سیستم‌های داده‌ای و نحوه یکپارچه‌سازی آن‌ها در نرم‌افزارهای دارای حجم و پیچیدگی داده بالا، که اصطلاحاً کلان‌داده یا Big Data نامیده می‌شود، می باشد.کلان‌داده یا Big Data داده‌های انبوه هستند، که با سرعت و تنوع زیادی تولید می‌شوند. پردازش آن‌ها علاوه بر آن‌که نیازمند روش‌های جدید است، از پیچیدگی زیادی نیز برخوردار است. پیاده‌سازی نرم افزارهایی که این حجم و پیچیدگی داده‌ها از چالش‌های اصلی آن‌ها است، به شدت در حال افزایش است. برای طراحی و پیاده‌سازی این نرم‌افزارها به تکنولوژی‌هایی نیاز است که امروزه بیش از همه NoSQL مورد توجه قرار گرفته‌است، هر چند تکنولوژی‌های دیگری نظیر صف‌های پیام، Cache ها، ایندکس‌های جستجو، چارچوب‌های پردازش دسته‌ای و پردازش جریان نیز وجود دارند. معرفی این تکنولوژی‌ها یکی از اهداف این دوره است.
  • تاریخ انتشار دلو 26، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 14 ساعت و 7 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0