دوره آموزشی نرم‌ افزار PowerMILL برای شبیه‌ سازی فرایند ماشین کاری CNC


دوره آموزشی نرم‌ افزار PowerMILL برای شبیه‌ سازی فرایند ماشین کاری CNC
PowerMILL، یکی از نرم‌افزارهای قدرتمند CAM (Computer-Aided Manufacturing) برای تولید قطعات با دقت بالا و استفاده از CNC (Computer Numerical Control) است. این نرم‌افزار توسط شرکت Autodesk برای اجرای عملیات پردازشی روی قطعات با دقت بالا طراحی شده استیادگیری نرم‌افزار PowerMILL برای افرادی که در صنایعی مانند خودروسازی، هوافضا، صنایع دفاعی و سایر صنایع با دقت بالا و پیچیدگی بالا در تولید قطعات سروکار دارند، بسیار مهم است. این نرم‌افزار یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای CAM است که به کاربران امکان برنامه‌ریزی و تولید قطعات با دقت بالا را می‌دهد. این صنایع برای اجرای عملیات پردازشی روی قطعات، به دستگاه‌های CNC نیاز دارند که با استفاده از نرم‌افزار PowerMILL، می‌توان مسیر حرکت دستگاه را برای تولید قطعات با دقت بالا برنامه‌ریزی کرد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 22، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 8 ساعت و 13 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0