دوره آموزشی Network Protection with Open-Source Software - تامین امنیت شبکه با نرم افزارهای منبع باز


دوره آموزشی Network Protection with Open-Source Software - تامین امنیت شبکه با نرم افزارهای منبع باز
حفاظت از شبکه های کامپیوتری در سازمان های کوچک و بزرگ امری حیاتی محسوب می شود که گاهی هزینه های زیادی را به همراه دارد. با استفاده از ابزارها و نرم افزار های منبع باز (open-source) و البته کاملاً رایگان، می توان با تنظیم فایروال ها، بررسی ترافیک شبکه با تجزیه و تحلیل بسته های ارسالی و دریافتی، شناسایی تهدیدات و فعالیت های مخرب با سیستم تشخیص نفوذ و مانیتورینگ سیستم لاگین و فعالیت ها، امنیت شبکه ها راتضمین نمود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 25، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 50 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 6