دوره آموزشی Motion Graphic Design Animation طراحی موشن گرافیک در نرم افزار افتر افکت


دوره آموزشی Motion Graphic Design Animation طراحی موشن گرافیک در نرم افزار افتر افکت
اصول انیمیشن سازی باعث می شود که طرح های موشن گرافیکی و انیمیشن ها پویاتر و جذاب تر شود. انیمیشن سازان خبره این اصول اساسی را در طول سال ها توسعه داده اند. در ویدیو آموزشی Motion Graphic Design با اعمال این اصول کلیدی به انیمیشن ها و پروژه های موشن گرافیک در Adobe After Effects، توسعه یک پروژه دنیای واقعی و نحوه استفاده از ویژگی های After Effects مانند ویرایشگر گراف آشنا می شوید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 08، 1399
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان
  • سطح همه
  • دانش آموزان 14