دوره آموزشی تعمیرات موبایل


دوره آموزشی تعمیرات موبایل
تعمیرات موبایل برای کسانی که در بخش تعمیرات موبایل کار میکنن میتواند بسیار مفید و ارزنده تمام شود.ما در این دوره آموزشی سعی کردیم که تعمیرات موبایل را در سه بخش جداگانه برای شما عزیزان فراهم نماییم.با فراگیری این دوره، شما نه تنها در بخش نظری و نقشه خوانی اطلاعات کسب خواهی کرد بلکه در بخش عملی و تعویض قطعات موبایل نیز آشنا خواهید شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 23، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 3
  • مدت زمان 7 ساعت و 59 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0