دوره آموزشی Microsoft Word 2016


دوره آموزشی Microsoft Word 2016
در این مجموعه آموزش سریع ورد، به طور کامل در 23 قسمت کلیه منوها و عملکردهای کاربردی نرم‌افزار ورد شرح داده و برای برخی از اون‌ها مثال و تمرین هم درنظر گرفته شده است. شما با دیدن این پنج ساعت و پنجاه دقیقه و چندین و چند ساعت تمرین در کنار اون می‌تونید مهارت کاملی در ورد بدست بیارید. مطمئن باشید این آموزش فراتر از آموزش‌های معمول موجود بوده و به لحاظ زمانی هم به نظرم کمتر از اون‌ها وقت شما رو خواهد گرفت.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 21، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت و 58 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 16