دوره آموزشی نرم افزار Synchro 4D Pro ساخت مدل های 4 بعدی


دوره آموزشی نرم افزار Synchro 4D Pro ساخت مدل های 4 بعدی
در این دوره آموزشی شما با برنامه ریزی پروژه های ساختمانی آشنا خواهید شد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه های زمانی ایجاد کنید، منابع را تخصیص دهید و فعالیت ها را به عناصر پروژه مربوطه پیوند دهید. در پایان دوره آموزشی، شما یک متخصص ماهر در زمینه 4 بعدی خواهید بود و در استفاده از نرم‌افزار Synchro 4D Pro برای تمام نیازهای برنامه ریزی خود مهارت خواهید داشت. برنامه ریزی جنبه حیاتی در هر پروژه ساختمانی دارد شما با برنامه ریزی مطمئن خواهید شد که پروژه در زمان مشخص و در چارچوب بودجه تکمیل خواهد شد.آنچه شما در این دوره یاد خواهید گرفت عبارتند از:ایجاد برنامه های پروژه ساخت و ساز با استفاده از Synchro 4d Pro،شناسایی و ایجاد منبع پروژه،ایجاد شبیه سازی پروژه های ساخت و ساز و ارائه پیشرفت پروژه و مقایسه وضعیت پروژه بین برنامه ریزی شده و واقعی.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 11، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت و 52 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0