دوره آموزشی سواد آموزی برای بزرگسالان


دوره آموزشی سواد آموزی برای بزرگسالان

سواد آموزی یعنی توانایی خواندن و نوشتن.از آنجایی که متاسفافه جامعه ما افراد زیادی دارد که خواندن و نوشتن بلد نیستن این دوره آموزشی را برای این عزیزان آماده کردیم تا باشد کمکی کند که همه افراد این توانایی را داشته باشد که بخواند و بنویسند.خواندن و نوشتن از جمله نیاز های اساسی  می باشد که میتواند کمک شایانی به هر فرد  داشته باشد.ارزش و جایگاه خواندن و نوشتن را میتوان به اولین جمله که خداوند به پیامبر وحی کرد درک کنیم که فرمود اقراء یعنی بخوان پس ما و شما هم باید سعی کنیم سواد خواندن و نوشتن را بیاموزیم.با فراگیری این دوره شما در هر سن و سالی که باشید توانایی خواندن و نوشتن را پیدا خواهید کرد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 07، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 13 ساعت و 39 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0