دوره آموزشی ISACA CISA 2016 - کنترل و امنیت سیستم های اطلاعاتی


دوره آموزشی ISACA CISA 2016 - کنترل و امنیت سیستم های اطلاعاتی
مدرک CISA (مخفف Certified Information Systems Auditor) به عنوان گواهینامه ای بین المللی برای تثبیت تخصص های لازم در زمینه ممیزی، کنترل و امنیت سیستم های اطلاعاتی در نظر گرفته می شود. این مدرک می تواند برای ارتقاء دانش و تخصص و تثبیت موقعیت شغلی افراد در سمت های مشاور امنیتی، مدیر حراست سازمان، مسئول امنیت IT و همچنین ممیزین سیستم های تضمین و کنترل کیفیت در سازمان های فعال در زمینه آی تی، بسیار تاثیرگذار واقع شود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 15، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 11 ساعت و 8 دقیقه
  • سطح پیشرفته
  • دانش آموزان 1