دوره آموزشی هوش کلامی


دوره آموزشی هوش کلامی
به صورت خلاصه هوش کلامی یعنی استفاده صحیح, درست و به موقع از کلمات برای تاثیر گذاری بیشتر و همچنین جذاب سخن گفتن به طوری که دیگران از شنیدن صجبتهای ما لذت ببرند و از کلام ما تاثیر بپذیرند. اکثریت انواع هوشها قابل یادگیری و توسعه هستند یعنی اینکه اگر در هر یک از هوشهای ده گانه ضعف و عدم مهارت وجود دارد با تمرین اصولی و استفاده از الگوها و فرمولهای علمی هر نوع هوشی قابل فراگیری است.
یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین این هوش ها , هوش کلامی است که طبق تحقیقات دانشمندان تقویت هوش کلامی و اعتماد بنفس حاصل از آن میتواند انواع هوشهای دیگر را نیز تحت الشعاع قرار داده و آنها را هم تقویت نماید.
  • تاریخ انتشار سرطان 29، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 24 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 11