دوره آموزشی زبان فرانسه مکالمات و عبارات روزانه


دوره آموزشی زبان فرانسه مکالمات و عبارات روزانه
در این آموزش قصد داریم برخی از کلمه‌ها و عبارات مهم و کاربردی را آموزش دهیم تا در موقعیت‌های مختلف قادر به صحبت کردن و پاسخگویی باشید. این آموزش به صورت موضوعی تهیه شده است تا شما بتوانید در مورد موضوعات ارائه‌ شده، اطلاعاتی مفید و کاربردی به دست بیاورید، مطالبی که روزمره با آن سر و کار دارید و همچنین می‌توانید آن‌ها را به کار ببرید. علاوه بر این، در این آموزش نه تنها یاد‌دهی جملات و اصطلاحات پرکاربرد و مهم فرانسوی، بلکه ساختار جملات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 30، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 19 ساعت و 21 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0