دوره آموزشی نرم افزار Figma طراحی پیشرفته رابط کاربردی UI/UX


دوره آموزشی نرم افزار Figma طراحی پیشرفته رابط کاربردی UI/UX
این روزها طراحی رابط کاربری به علت افزایش سطح انتظارات کاربران اپلیکیشن ها و وبسایت ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. از این رو با استفاده از امکانات گسترده نرم افزار فیگما در انجام پروژه های گروهی این نرم افزار از محبوبیت خوبی برخوردار گردید. ما تلاش کردیم تا در اموزش نرم افزار فیگما به آموزش اصولی فیگما نیز بپردازیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حوت 06، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 9 ساعت و 6 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0