دوره آموزشی طراحی برد الکترونیکی با نرم افزار Altium Designer


دوره آموزشی طراحی برد الکترونیکی با نرم افزار Altium Designer
این دوره آموزشی کاملا پروژه محور و عملی بوده و در طی روند آموزشی آن بر روی چهار پروژه مختلف کار خواهید کرد. در اولین پروژه یک مدار مبتنی بر MCU را طراحی خواهید کرد. این مدار شباهت بسیاری به بردهای آردوینو داشته و شما با ویژگی ها و خصوصیات آن آشنایی کامل خواهید داشت. سپس وارد پروژه های مهم تر شده و در سه پروژه آتی سه برد بسیار قدرتمند و پیچیده را طراحی خواهید کرد.در این دوره شما با فرآیند طراحی برد از صفر تا صد،طراحی شماتیک،طراحی برد مدار چاپی،توزیع برق،طراحی میکروکنترلر،ابزارهای ساده و ابتدایی نرم افزار Altium Designer و چیدمان کامپوننت های مختلف بر روی برد آشنا خواهید شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 25، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت و 40 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0