دوره آموزشی عکاسی و تنظیمات دوربین


دوره آموزشی عکاسی و تنظیمات دوربین
گرفتن عکس و ذخیره کردن خاطرات در یک قاب عکاسی خیلی خوش آیند خواهید بود از آنجایی که علم عکاسی از قوانین خاص خود برخوردار می باشد شما باید برای بهتر عکس گرفتن یک سری از مسایل را بدانید و با عملی کردن آن یک عکس خوب و ایده آل را بگیرید.در این دوره آموزشی شما با مثلث نوردهی که دیافراگم، شاتر و ISO می باشد آشنا خواهید شد و با تعیین نمودن مقادیر این ها در زمان های مختلف به یک نوردهی منظم و قابل قبولی دست خواهید یافت.به شما آموزش داده خواهد شد که در چی زمانی از چی تنطیماتی استفاده کنید.
  • تاریخ انتشار سرطان 31، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت و 10 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0