دوره آموزشی YouTube Automation Channel کسب درآمد از یوتیوب


دوره آموزشی YouTube Automation Channel کسب درآمد از یوتیوب
در این دوره یاد خواهید گرفت چطور بدون تولید محتوای اختصاصی و عدم نمایش چهره از یوتیوب درآمد کسب کنید. اتوماسیون یوتیوب یک ایده جدید و بسیار مدرن می باشد که با کمک آن می توانید به راحتی یک کانال پربازدید یوتیوب راه اندازی کرده و از طریق نمایش تبلیغات مختلف درآمد کسب کنید. کانال های زیادی در یوتیوب وجود دارد که تنها با استفاده از این تکنیک و بدون تولید هر گونه محتوای اختصاصی کسب درآمد می کنند. این نوع از کسب درآمد دارای فرمول و روش خاصی است که باید به آن تسلط کافی داشته باشید. چالش اصلی شما در این رویکرد، رسیدن به حداقل شرایط و پیش نیازهای پلتفرم یوتیوب برای کسب درآمد می باشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حوت 16، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 6
  • مدت زمان 6 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0