دوره آموزشی kobo Toolbox جمع آوری داده های دیجیتال


دوره آموزشی kobo Toolbox جمع آوری داده های دیجیتال
kobo Toolbox از چندین ابزار نرم افزاری تشکیل شده است که به شما در جمع آوری داده های دیجیتال کمک می کند.کوبوبرنامه است مخصوص جمع آوری دیتا در برنامه های چون سروی نمودن مردم از جانب موسسات بزرگ مثلی دفتر WFP وغیره که جهت توزیع کمک های بشر دوستانه مناطق مختلف را سروی می نمایند.در این دوره آموزشی از صفر تا صد این نرم افزار پر کاربرد به شما آموزش داده خواهد شد.
  • تاریخ انتشار جدی 25، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 20 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0