دوره آموزشی پیکربندی سرویس WDS Server 2008R2 Configurations


دوره آموزشی پیکربندی سرویس WDS Server 2008R2 Configurations
بعنوان یکی دیگر از آموزش های رایگان قصد داریم پیکربندی WDS Server 2008R2 را از ابتدا تا تخصصی ترین مباحث در قالب آموزش تصویری به زبان فارسی ارائه دهیم. در این آموزش نخست مباحث به صورت تئوری بیان می گردد و سپس به صورت کامل نحوه پیکربندی و کار با این محیط به صورت کاملاً عملی آموزش داده شده است. این اطمینان وجود دارد پس از مشاهده کامل مباحث آموزشی به طور کامل توانایی پیکربندی سرویس WDS را داشته باشید. یکی از سرویس های شبکه که معمولاً متخصصین مایکروسافت باید مفاهیم آن را به خوبی درک نموده باشند و بتوانند به بهترین نحو آن را تنظیم و پیکربندی نماید سرویس WDS است. از این سرویس برای نصب ویندوز از طریق سیستم عامل های مختلف از طریق شبکه و به صورت از راه دور استفاده می شود. مجموعه فیلم های آموزشی قرار داده شده پیکربندی این سرویس از ابتدا تا تخصصی ترین مباحث به صورت تئوری و عملی مورد پیاده سازی قرار گرفته است و همین طور برای چندین سناریو نیز برای درک بهتر مفاهیم طرح و پیاده سازی عملی شده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 10، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 38 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 5