دوره آموزشی Linux Command Line Terminal

دوره آموزشی Linux Command Line Terminal

عقرب 27، 1399

|

Rob percival

|

3 ساعت

|

5 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


لینوکس یا Linux یک سیستم‌ عامل شبه یونیکس است که بخش عمدهٔ آن سازگار با استاندارد پازیکس است. لینوکس نام سیستم عامل هایی است که از لینوکس کرنل یا هسته ی لینوکس استفاده میکنند.استفاده از گنو/لینوکس برای کل لینوکس به نظر سازنده ی لینوکس اشتباه است. درحالی که بنیاد نرم ‌افزار آزاد سیستم ‌عامل حاصل از این ترکیب‌بندی را «گنو/لینوکس» می‌نامد، اما دیگران معمولاً آن را تنها «لینوکس» می‌خوانند، این دوگانگی در نام نهادن منجر به بحث نامگذاری گنو/لینوکس شده ‌است. مجموعه آموزش Linux Mastery: Master the Linux Command Line در زمینه کار با سیستم عامل لینوکس می باشد. در این دوره آموزشی سعی شده تا در یک آموزش 11 و نیم ساعته به سریع ترین شکل ممکن شما به دستورات لینوکس (Command Line) تسلط پیدا کنید. هدف کلی این دوره برای آن دسته از کاربرانی است که قصد دارند با سیستم عامل لینوکس از سطح پایه آشنا بشوند و در سریع ترین زمان به یک فرد حرفه ای در استفاده از این سیستم عامل تبدیل گردند.  این دوره برای مبتدی هایی که قصد دارند سیستم عامل لینوکس را به شکل کاربردی آموزش ببینند، پیشنهاد می شود.

بخش ها


 • بخش 1: Linux-Command-Line-Terminal
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   4 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   7 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   9 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   4 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   10 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   7 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   16 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   7 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   14 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   15 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   10 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   9 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   11 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   11 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   10 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   11 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   17 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   3 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 5

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها