دوره آموزشی Adobe Photoshop 2019 Pro

دوره آموزشی Adobe Photoshop 2019 Pro

قوس 30، 1399

|

Chris Barin

|

13 ساعت

|

39 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


فتوشاپ یک نرم افزار ویرایشگر حرفه‌ ای است که توسط شرکت Adobe توسعه یافته‌ است و برای طراحی و ویرایش عکس‌ ها بکار می‌ رود. کاربرد های فتوشاپ بخش عمده ای از محیط اطراف ما را در برگرفته‌ است از جمله پوستر های تبلیغاتی، کارت ویزیت، لوگو، بنرها، سربرگ‌ ها، رابط گرافیکی نرم افزارها و جلد کتاب و محیط‌های گرافیکی سایت‌ ها همگی برای زیباتر شدن باید با فتوشاپ طراحی بشوند.

بخش ها


 • بخش 1: Adobe Photoshop 2019 Pro
  • درس 1. جلسه اول
   6 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   2 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   6 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   3 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   2 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   3 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   4 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   2 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   1 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   1 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   7 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   7 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   7 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   4 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   5 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   8 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   4 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   7 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   7 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   7 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   6 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   6 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   2 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   11 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   5 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   5 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   6 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   4 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   7 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   8 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   2 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   10 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   7 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   10 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   1 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   7 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   7 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   7 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   4 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   3 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   7 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   1 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   11 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   5 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   7 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   5 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   8 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   6 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   7 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   4 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   4 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   1 دقیقه
  • درس 62. جلسه شصت و دوم
   1 دقیقه
  • درس 63. جلسه شصت و سوم
   5 دقیقه
  • درس 64. جلسه شصت و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 65. جلسه شصت و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 66. جلسه شصت و ششم
   4 دقیقه
  • درس 67. جلسه شصت و هفتم
   8 دقیقه
  • درس 68. جلسه شصت و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 69. جلسه شصت و نهم
   1 دقیقه
  • درس 70. جلسه هفتاد ام
   2 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 13 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 39

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور