آموزش طراحی و آنالیز داده ها با نرم افزار Origin Pro

آموزش طراحی و آنالیز داده ها با نرم افزار Origin Pro

میزان 17، 1399

|

حسین خاکپور

|

5 ساعت

|

17 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در این دوره آموزشی مباحث اصلی نرم افزار OriginPro ارائه می شود و مخاطبان گرامی در انتهای این دوره آموزشی، با ابزارهای مختلف برای ترسیم داده به صورت دو و سه بعدی، تنظیم و ویرایش گراف های مختلف، رگرسیون داده های تجربی، برازش منحنی و آنالیز پیک به دست خواهند آورد. از طرفی با توجه با ماهیت نرم افزار، کاربران گرامی به راحتی می توانند بعد از کسب آشنایی اولیه، دانش خود را به امکانات فراوان دیگر نرم افزار تعمیم دهند.

بخش ها


 • بخش 1: آموزش طراحی و آنالیز داده ها با نرم افزار Origin Pro
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   51 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   29 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 ساعت
  • درس 4. جلسه چهارم
   48 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   57 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   25 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 17

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان