مجموعه آموزش های نگارش متون علمی در LaTeX


مجموعه آموزش های نگارش متون علمی در LaTeX
مجموعه درس های نگارش متون علمی در LaTeX عنوان مجموعه ای از فرادرس ها است، که در مجموع شامل 9 ساعت برنامه آموزشی تخصصی در زمینه LaTeX و کاربردهای آن ها می باشد.  در این درس، دانشجویان عزیز، با مباحث مختلف  نگارش متون علمی در LaTeX آشنا می شوند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته می شود، ایجاد اولین پروژه، محیط ها و قالب بندی، درج جدول، شکل و ... می باشد. نقطه قوت این آموزش این است که به طور کامل به توضیح مباحث مربوطه پرداخته شده است و آموزش توسط یکی از بهترین مدرسین متخصص در این زمینه، انجام شده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 28، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 9 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 5