مجموعه آموزش های نرم افزار سالیدورکز (SOLIDWORKS)


مجموعه آموزش های نرم افزار سالیدورکز (SOLIDWORKS)
یکی از نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر، سالیدورکس است که بدون درگیری با انجام محاسبه های مورد نیاز نقشه کشی صنعتی می توان مدل مورد نظر را ساخت. سرعت بالا و سهولت کاربری از ویژگی های متمایز کننده سالیدورکس محسوب می شود. رواج استفاده از این نرم افزار در کارخانجات صنعتی و تولیدات خودرو به سادگی قابل ملاحظه است. در این آموزش نکات مهم و مفید در طراحی به روش Multibody بیان می شود. هدف این فرادرس بررسی دو عدد از جعبه ابزارها به طور کامل و عمیق است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 29، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 32 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 2