دوره آموزشی Types of Hack شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن

دوره آموزشی Types of Hack شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن

میزان 01، 1399

|

مجتبی شادریان

|

6 ساعت

|

23 دانش آموز

|

دری

1

توضیحات


در این دوره سعی شده تا مهم ترین روش های هک به صورت کامل بررسی شود و راه های مقابله با آن نیز ارائه گردد و انواع روش های هک مانند: هک سیستم های شخصی، هک اکانت های کاربری ویندوز، هک سیستم از طریق مرورگرهای وب، هک با استفاده از ایمیل، هک از طریق بچ فایل ها، تروجان ها و ویروس ها و همچنین هک با استفاده از مهندسی معکوس و حملات فیشینگ آموزش داده شده است و در گام بعدی روش های مقابله با انواع تهدیدها  و همچنین توصیه هایی در خصوص انتخاب کلمات عبور مناسب بیان شده است.

بخش ها


 • بخش 1: شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن
  • درس 1. جلسه دوم
   46 دقیقه
  • درس 2. جلسه سوم
   14 دقیقه
  • درس 3. جلسه چهارم
   1 ساعت و 6 دقیقه
  • درس 4. جلسه پنجم
   59 دقیقه
  • درس 5. جلسه ششم
   50 دقیقه
  • درس 6. جلسه هفتم
   29 دقیقه
  • درس 7. جلسه هشتم
   13 دقیقه
  • درس 8. جلسه نهم
   45 دقیقه
  • درس 9. جلسه دهم
   36 دقیقه
  • درس 10. جلسه یازدهم
   27 دقیقه
  • درس 11. جلسه اول ( پیش نمایش )
   2 دقیقه
 • تاریخ انتشار میزان 01، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 6 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 23

نظریات دانش آموزان

1
0
0
0
0

5.0

1 مرور