دوره آموزشی Types of Hack شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن


دوره آموزشی Types of Hack شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن
در این دوره سعی شده تا مهم ترین روش های هک به صورت کامل بررسی شود و راه های مقابله با آن نیز ارائه گردد و انواع روش های هک مانند: هک سیستم های شخصی، هک اکانت های کاربری ویندوز، هک سیستم از طریق مرورگرهای وب، هک با استفاده از ایمیل، هک از طریق بچ فایل ها، تروجان ها و ویروس ها و همچنین هک با استفاده از مهندسی معکوس و حملات فیشینگ آموزش داده شده است و در گام بعدی روش های مقابله با انواع تهدیدها  و همچنین توصیه هایی در خصوص انتخاب کلمات عبور مناسب بیان شده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 01، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 28