دوره رهبری مثبت گرا

دوره رهبری مثبت گرا

سنبله 13، 1399

|

محمد فروهر

|

2 ساعت

|

13 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


مهم ترین رکن سازمان ها که سهم زیادی در شکست و موفقیت سازمان ها دارد، رهبری است. هنرهای رهبران موثر نیز این است که بتوانند با اقداماتی به ظاهر ساده اما تاثیر گذار اهداف خودشان و سازمانشان را محقق کنند. در این فرادرس ضمن تشریح هریک از راهبردها در قالب بیان مبانی نظری و پژوهشی به بیان فعالیت هایی پرداخته می شود که با استفاده از آن ها می توان به پیاده سازی این راهبردها پرداخت. علاوه بر این در پایان هریک از فرادرس ها به یک سری سوالات تشخیصی اشاره می شود که از طریق آن می توانید میزان و درجه ای را که به عنوان رهبر مثبت گرا قادر بوده اید به ترویج این راهبردها بپردازید را مورد ارزیابی قرار دهید.

بخش ها


 • بخش 1: دوره جامع رهبری مثبت گرا
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   34 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   42 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   35 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   24 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   28 دقیقه
 • تاریخ انتشار سنبله 13، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 2 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 13

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور