دوره جامع آموزشی اکسل

دوره جامع آموزشی اکسل

سنبله 10، 1399

|

جواد عوض زاده

|

6 ساعت

|

63 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


اکسل یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است. این نرم افزار قدرتمند برای محاسبه، ذخیره، تجزیه و تحلیل علمی و آماری و مدیریت و تحلیل داده ها بکار می رود. یکی از مزایای این نرم افزار استفاده از آن به عنوان یک نرم افزار پایگاه مدیریت داده ها است. اکسل با توجه به گستردگی ابزارهای گنجانده شده در آن، در تمام حوزه های کاری که به نوعی با دسته بندی و تحلیل داده ها، بانک های اطلاعاتی یا گزارش گیری سر و کار دارند، کاربرد دارد.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی اکسل
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   9 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   26 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   16 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   17 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   9 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   17 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   17 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   17 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   14 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   16 دقیقه
 • تاریخ انتشار سنبله 10، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 6 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 63

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها