دوره آموزشی Your Baby Can Read - آموزش زبان انگلیسی به کودکان

دوره آموزشی Your Baby Can Read - آموزش زبان انگلیسی به کودکان

اسد 26، 1400

|

Robert Titzer

|

5 ساعت

|

28 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


مجموعه آموزشی Your Baby Can Read یک سیستم آموزشی یاددهی زبان به خردسالان و کودکان است که به آن ها کمک می کند تا با استفاده از عکس و کلمات نوشته شده، لغات جدید را به همراه نحوه صحیح تلفظ و املای آن ها یاد بگیرند. در این مجموعه آموزشی کودک شما به شیوه ای کاملاً تعاملی به کمک تصویر، موسیقی، فیلم و به همراه خنده و بازی با لغات و حتی خواندن آن ها آشنا می شود. این فیلم برای کودکان 6 ماه تا 5 سال مناسب بوده و  با استفاده از سیستم انقلابی در یادگیری زبان، خواندن و نوشتن را زودتر از 7 سالگی (درست در بهترین زمان برای یادگیری) به کودکان می آموزد.

بخش ها


 • بخش 1: Your Baby Can Read
  • درس 1. جلسه اول
   39 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   28 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   6 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   5 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   29 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   3 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   4 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   28 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   4 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   51 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   1 ساعت
 • تاریخ انتشار اسد 26، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 28

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور