دوره آموزشی Native English Speaking Skills - آموزش صحبت کردن انگلیسی محلی


دوره آموزشی Native English Speaking Skills - آموزش صحبت کردن انگلیسی محلی
این دوره مجموعه آموزش تصویری در زمینه یادگیری زبان انگلیسی می باشد. اگر شما قصد دارید بصورت خودآموز و با تماشای آموزش های تصویری در خانه زبان انگلیسی را یاد بگیرید، این دوره به بهترین شکل برای شما آماده شده است. در این دوره تصویری زبان انگلیسی به شکل روان و قابل فهم به شما ارائه شده است. شما با تماشای آموزش های این دوره مهارتهای گفتاری و شنیداری و دستور زبان را از سطح پایه و ابتدایی شروع به یادگیری خواهید کرد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 01، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 12 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 140