دوره آموزشی Microsoft Publisher 2016


دوره آموزشی Microsoft Publisher 2016
Microsoft Publisher یک برنامه آفیس است که به شما امکان می دهد با استفاده از قالب های ساخته شده در اسناد حرفه ای مانند خبرنامه ها، کارت پستال ها، آگهی ها، دعوت نامه ها، بروشورها و موارد دیگر ایجاد کنید.
این نرم‌افزار شباهت‌هایی با Microsoft Word دارد در عوض سادگی بیشتری دارد و قابلیت‌های خود را روی قابلیت‌هایی که مستقیم به چاپ مربوط می‌شوند متمرکز کرده است. شرکت‌های کوچک و متوسط با کمک این برنامه می‌توانند نیازهای صفحه‌بندی و چاپی خود را به آسانی برطرف نمایند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 28، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 16 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 6