دوره آموزشی Microsoft Outlook 2016


دوره آموزشی Microsoft Outlook 2016
برنامه Outlook به عنوان مهمترین نرم افزار مدیریت نامه های الکترونیکی شناخته می شود و به کمک آن می توانید ایمیل های شخصی و سازمانی خود را به راحتی مدیریت کنید. علاوه بر کاربری ذکر شده، Outlook قابلیت های دیگری نظیر تقویم شخصی، دفتر یادداشت شخصی، لیست کارهای شخصی و دفتر اطلاعات شخصی دارد.
درین دوره آموزشی شما عزیزان مهمترین نکات کاربردی و همچنان نحوه کار با Microsoft Outlook 2016 را بصورت دقیق و کاربردی فرا خواهید گرفت.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 28، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 50 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 6