دوره آموزشی Lightroom

دوره آموزشی Lightroom

سنبله 12، 1399

|

مهدی جنگجو

|

3 ساعت

|

18 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


لایتروم نرم افزاری کارایی برای ویرایش عکس های دیجیتالی 

بخش ها


 • بخش 1: آموزش جامع نرم افزار Lightroom
  • درس 1. جلسه دوم
   59 دقیقه
  • درس 2. جلسه سوم
   33 دقیقه
  • درس 3. جلسه چهارم
   35 دقیقه
  • درس 4. جلسه پنجم
   58 دقیقه
  • درس 5. جلسه اول ( پیش نمایش )
   38 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 18

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها