دوره آموزشی LEADERSHIP Psychology Negotiation and Influencing Secrets رازهای مذاکره و تاثیرگذاری روانشناسی رهبری


دوره آموزشی LEADERSHIP Psychology Negotiation and Influencing Secrets رازهای مذاکره و تاثیرگذاری روانشناسی رهبری
موضوع دانلود LEADERSHIP Psychology Negotiation and Influencing Secrets در مورد تحقیقات زیادی می باشد که در حوزه روانشناسی صورت گرفته است تا تاثیرات آن روی مذاکرات انجام شده و پدیده های روانشناسی در این حوزه مورد بحث قرار گرفته است. تصمیم گیری افراد و تاثیرات روانشناسی که روی انتخاب وجود دارد، یکی از همین موارد است و کاربران و مدیران باید بتوانند به صورت عمد یا خودآگاه از این استراتژی ها برای بهبود مهارت ها و مهارت های مذاکره ای خود استفاده نمایند. با یادگیری این مهارت ها قطعا با نکته نظر بیشتری نسبت به بقیه کار خواهید کرد. با دانلود این دوره می توانید مهارت های رهبری را فرا گرفته و استراتژی های مدیریتی را در عرصه های گوناگون بیاد داشته باشید. می توانید بینس انتقادی خود را تغییر داده و از روانشناسی و مدیریت پوششی برای رهبری استفاده نمایید. شما کاربران هم اکنون می توانید برای دانلود فیلم آموزش LEADERSHIP Psychology Negotiation and Influencing Secrets از لینک مستقیم و رایگان سرورهای قدرتمند سایت  سافتویر استفاده نمایید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 05، 1399
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 32 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 12