دوره آموزشی Italian Language: Complete Italian Course - آموزش کامل زبان ایتالیایی بخش اول


دوره آموزشی Italian Language: Complete Italian Course - آموزش کامل زبان ایتالیایی بخش اول
این دوره آموزش زبان ایتالیایی است . این دوره ، بخش اول ( مبتدی ) از مجموعه دو بخشی آموزش جامع و کامل زبان ایتالیایی است . برای شروع این دوره به هیچ زمینه ای احتیاج ندارید چرا که این آموزش کاملا برای مبتدی ها طراحی شده است . آموزش تمامی دروس این مجموعه در زبان بومی ایتالیایی باعث میشود تا با تلفظ و نحوه به کار بردن کلمات بهتر آشنا شوید و سرعت یادگیری خود را بالا ببرید . بسیاری از جملات و اصطلاحات که در صحبت روزمره ایتالیایی نیاز دارید در این مجموعه گنجانده شده است . ارائه نسخه PDF و تمارین برای هر درس نیز از دیگر ویژگی های برتر این مجموعه به شمار میروند. بخش دوم ( متوسطه ) از مجموعه دو بخشی آموزش جامع و کامل زبان ایتالیایی است . برای شروع این دوره ، تسلط قبلی در حد مبتدی بر این زبان مورد نیاز است . آموزش تمامی دروس این مجموعه در زبان بومی ایتالیایی باعث میشود تا با تلفظ و نحوه به کار بردن کلمات بهتر آشنا شوید و سرعت یادگیری خود را بالا ببرید . بسیاری از جملات و اصطلاحات که در صحبت روزمره ایتالیایی نیاز دارید در این مجموعه گنجانده شده است . ارائه نسخه PDF و تمارین برای هر درس نیز از دیگر ویژگی های برتر این مجموعه به شمار میروند. در دوره آموزشی  Italian Language: Complete Italian Course با آموزش کامل زبان ایتالیایی اشنا خواهید شد.
  • تاریخ انتشار سنبله 29، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 6