دوره آموزشی IT Help Desk for Beginners – مهارت های لازم برای ورود به شغل تکنسین آی تی

دوره آموزشی IT Help Desk for Beginners – مهارت های لازم برای ورود به شغل تکنسین آی تی

قوس 03، 1399

|

Jason Ruediger

|

1 ساعت

|

20 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


ویدیو آموزشی IT Help Desk for Beginners یکی از دوره های آموزشی است که تمامی مهارت های لازم برای ورود به شغل تکنسین IT را به شما آموزش می دهد. مدرس این دوره آقای Jason Ruediger در این دوره آموزشی موضوعاتی از جمله: ارائه سرویس به مشتری، نصب و حذف نصب نرم افزار، مبانی شبکه، اتصال دامنه ها، عیب یابی شبکه و اینترنت، اتصال کامپیوتر ها برای اشتراک دامنه و… را مورد بررسی قرار می دهد.

بخش ها


 • بخش 1: IT Help Desk for Beginners
  • درس 1. جلسه دوم
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه سوم
   5 دقیقه
  • درس 3. جلسه چهارم
   3 دقیقه
  • درس 4. جلسه پنجم
   4 دقیقه
  • درس 5. جلسه ششم
   7 دقیقه
  • درس 6. جلسه هفتم
   4 دقیقه
  • درس 7. جلسه هشتم
   5 دقیقه
  • درس 8. جلسه نهم
   2 دقیقه
  • درس 9. جلسه دهم
   5 دقیقه
  • درس 10. جلسه یازدهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه دوازدهم
   4 دقیقه
  • درس 12. جلسه سیزدهم
   4 دقیقه
  • درس 13. جلسه چهاردهم
   2 دقیقه
  • درس 14. جلسه پانزدهم
   2 دقیقه
  • درس 15. جلسه شانزدهم
   6 دقیقه
  • درس 16. جلسه هفدهم
   7 دقیقه
  • درس 17. جلسه هجدهم
   4 دقیقه
  • درس 18. جلسه اول (پیش نمایش)
   2 دقیقه
 • تاریخ انتشار قوس 03، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 20

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها