دوره آموزشی Freelancing Sales How To Get The Top Gigs

دوره آموزشی Freelancing Sales How To Get The Top Gigs

عقرب 17، 1399

|

Dan Perry

|

3 ساعت

|

3 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


فیلم آموزش Freelancing Sales How to Get the Top Gigs به شما کمک می کند که از تکنیک های نوآورانه استفاده کنید و به عنوان یک بازاریاب آزاد و یا همان کارمزد بگیر، کار خود را انجام دهید. در این زمینه می توان کارهای زیادی را انجام داد و تکنیک های زیادی را یاد داد، اما توجه به برخی از نکات در این زمینه بسیار ضروری است و می تواند تفاوت بزرگی بین شما و دیگر بازاریابان ایجاد کند. شما باید باور داشته باشید که بزرگترین شغل ممکن را قرار است متقبل شوید و نباید به اسم آن توجهی داشته باشید. شما در این دوره است که می توانید تکنیک های زیادی را به کار ببرید و در بازار روز جهانی بهترین مشتری ها را برای خود کسب کنید. با دانلود این دوره، شما تفاوت بین این بازاریابی و دیگر نوع های آن را خواهید دانست و می توانید به کار آفرینی و ایجاد کسب و کار در شرایط مختلف نیز فکر کنید. دوره بیشتر روی مباحث انلاین کار می کند و سعی می کند که تمام وقت خود را نسبت به آموزش عملی اختصاص دهد و اتفاقا در این امر نیز موفق ظاهر شده است.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی Freelancing-Sales-How-To-Get-The-Top-Gigs
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   6 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   7 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   13 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   6 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   6 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   5 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   5 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   4 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   6 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   8 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   7 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   11 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   12 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   5 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   8 دقیقه
  • درس 16. جلسه هفدهم
   10 دقیقه
  • درس 17. جلسه هجدهم
   8 دقیقه
  • درس 18. جلسه نوزدهم
   8 دقیقه
  • درس 19. جلسه بیستم
   7 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیست و یکم
   8 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و دوم
   8 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و سوم
   9 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و چهارم
   10 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و پنجم
   8 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و ششم
   12 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و هفتم
   9 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هشتم
   4 دقیقه
 • تاریخ انتشار عقرب 17، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 3

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها