دوره آموزشی English Way 24 Volume Complete - مجموعه کامل آموزشی زبان انگلیسی

دوره آموزشی English Way 24 Volume Complete - مجموعه کامل آموزشی زبان انگلیسی

قوس 08، 1400

|

Luke Priddy

|

11 ساعت

|

33 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


مجموعه آموزشی English Way به شما اجازه می دهد تا به شیوه ای لذت بخش و کاربردی زبان انگلیسی را فراگیرید. این مجموعه شامل 24 دی وی دی آموزش زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته است که از اولین درس شما را به شیوه ای تدریجی و پویا در فراگیری زبان انگلیسی هدایت می کند و همچنین شما را با کاربرد زبان انگلیسی در موقعیت ها و شرایط واقعی زندگی آشنا می کند. هر قسمت از این مجموعه دارای دو ویدئو است که برای یکی از آن ها یک سریال کمدی جذاب طراحی شده است و یکی از موضوعات در قالب داستانی هیجان انگیز به کاربر آموزش داده می شود و در ویدئو دیگر به آموزش گرامر زبان انگلیسی توسط یک استاد انگلیسی زبان پرداخته می شود تا با استفاده از ویدئو های آموزشی لذت بخش به صورت همزمان مکالمه و گرامر را فرا گیرید. 

ویژگی های این مجموعه آموزشی: - آموزش تعاملی زبان انگلیسی - مناسب برای سطوح مختلف از مبتدی تا پیشرفته - آموزش مکالمه انگلیسی با فیلم زبان اصلی - آموزش گرامر انگلیسی توسط استاد انگلیسی زبان - دارای فایل های صوتی MP3 - متن تمامی مکالمات، نکات گرامری، تمرین های متنوع به همراه پاسخ در قالب یک فایل PDF برای هر درس    

بخش ها


 • بخش 1: مجموعه کامل آموزشی زبان انگلیسی
  • درس 1. جلسه اول
   11 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   9 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   9 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   8 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   8 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   10 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   10 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   9 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   9 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   9 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   7 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   7 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   8 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   9 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   8 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   7 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   7 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   6 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   7 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   7 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   7 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   7 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   7 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   7 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   7 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   7 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   7 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   7 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   7 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   7 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   6 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   7 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   8 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   6 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   4 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   6 دقیقه
  • درس 41. جلسه‌ چهل و یکم
   6 دقیقه
  • درس 42. جلسه‌ چهل و دوم
   8 دقیقه
  • درس 43. جلسه‌ چهل و سوم
   6 دقیقه
  • درس 44. جلسه‌ چهل و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 45. جلسه‌ چهل و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 46. جلسه‌ چهل و ششم
   5 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   5 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   5 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   5 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   5 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   5 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   6 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   5 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   6 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   5 دقیقه
  • درس 62. جلسه شصت و دوم
   5 دقیقه
  • درس 63. جلسه شصت و سوم
   4 دقیقه
  • درس 64. جلسه شصت و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 65. جلسه شصت و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 66. جلسه شصت و ششم
   5 دقیقه
  • درس 67. جلسه شصت و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 68. جلسه شصت و هشتم
   4 دقیقه
  • درس 69. جلسه شصت و نهم
   5 دقیقه
  • درس 70. جلسه هفتاد ام
   5 دقیقه
  • درس 71. جلسه هفتاد و یکم
   6 دقیقه
  • درس 72. جلسه هفتاد و دوم
   5 دقیقه
  • درس 73. جلسه هفتاد و سوم
   5 دقیقه
  • درس 74. جلسه هفتاد و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 75. جلسه هفتاد و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 76. جلسه هفتاد و ششم
   4 دقیقه
  • درس 77. جلسه هفتاد و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 78. جلسه هفتاد و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 79. جلسه هفتاد و نهم
   5 دقیقه
  • درس 80. جلسه هشتاد ام
   5 دقیقه
  • درس 81. جلسه هشتاد و یکم
   7 دقیقه
  • درس 82. جلسه هشتاد و دوم
   5 دقیقه
  • درس 83. جلسه هشتاد و سوم
   6 دقیقه
  • درس 84. جلسه هشتاد و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 85. جلسه هشتاد و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 86. جلسه هشتاد و ششم
   5 دقیقه
  • درس 87. جلسه هشتاد و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 88. جلسه هشتاد و هشتم
   6 دقیقه
  • درس 89. جلسه هشتاد و نهم
   4 دقیقه
  • درس 90. جلسه نود ام
   6 دقیقه
  • درس 91. جلسه نود و یکم
   6 دقیقه
  • درس 92. جلسه نود و دوم
   4 دقیقه
  • درس 93. جلسه نود و سوم
   5 دقیقه
  • درس 94. جلسه نود و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 95. جلسه نود و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 96. جلسه نود و ششم
   6 دقیقه
  • درس 97. جلسه نود و هفتم
   6 دقیقه
  • درس 98. جلسه نود و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 99. جلسه نود و نهم
   5 دقیقه
  • درس 100. جلسه صد ام
   5 دقیقه
  • درس 101. جلسه یکصد و یکم
   5 دقیقه
  • درس 102. جلسه یکصد و دوم
   5 دقیقه
  • درس 103. جلسه یکصد و سوم
   5 دقیقه
  • درس 104. جلسه یکصد و چهارم
   6 دقیقه
  • درس 105. جلسه یکصد و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 106. جلسه یکصد و ششم
   5 دقیقه
  • درس 107. جلسه یکصد و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 108. جلسه یکصد و هشتم
   6 دقیقه
  • درس 109. جلسه یکصد و نهم
   6 دقیقه
  • درس 110. جلسه یکصد و دهم
   6 دقیقه
  • درس 111. جلسه یکصد و یازدهم
   6 دقیقه
  • درس 112. جلسه یکصد و دوازدهم
   6 دقیقه
  • درس 113. جلسه یکصد و سیزدهم
   6 دقیقه
  • درس 114. جلسه یکصد و چهاردهم
   6 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 11 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 33

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان