دوره آموزشی سخت افزار کامپیوتر Computer Hardware


دوره آموزشی سخت افزار کامپیوتر Computer Hardware
Computer hardware یا سخت افزار کامپیوتر همان طور که از نامش نیز پیداست اشاره به اجزای فیزیکی تشکیل دهنده یک کامپیوتر دارد. انواع مختلفی از سخت افزار کامپیوتر وجود دارد که در داخل کامپیوتر قرار میگیرند و برخی نیز در خارج از کامپیوتر قرار میگیرند که به آنها سخت افزار های جانبی نیز میگوییم. اگر تازه با کامپیوتر و سخت افزار آشنا شده اید پیشنهاد میکنم یک نگاه به درون کیس خود بیاندازید و با ظاهر سخت افزار های موجود در آن آشنا شوید. اغلب اوقات ممکن است به Computer hardware اختصاراََ HW نیز گفته شود. یک سیستم کامپیوتری کامل نیست مگر اینکه یک نرم افزار وجود داشته باشد که از خود سخت افزار متفاوت است. Software یا نرم افزار داده ای است که بصورت الکترونیکی روی سخت افزار ذخیره میشود نرم افزار ممکن است یک سیستم عامل ، ابزار ویرایش ویدئو ، گیم و غیره باشد که روی سخت افزار اجرا میشود. در ادامه لیستی تقریبا کامل از سخت افزار هایی که در کامپیوتر های خانگی مدرن و امروزی پیدا میشود ذکر میکنیم . سخت افزار های زیر در داخل کامپیوتر (کیس) قرار میگیرند :
Motherboard یا مادربورد
Central Processing Unit یا CPU
Random Access Memory یا RAM
Power Supply
Video Card
Hard Drive
Solid-State Drive
Optical Drive ( مانند DVD CD BD Drive )
Card Reader ( مانند SD ، CF و ... )

در ادامه نیز لیستی از اسامی سخت افزار هایی که خارج از کامپیوتر (کیس) قرار دارند را ذکر میکنیم :
Monitor
Keyboard
Mouse
Battery Backup یا UPS
Flash Drive
Printer
Speakers
External Hard Drive
Pen Tablet

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 29، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان
  • سطح همه
  • دانش آموزان 18