دوره آموزشی Chinese language for beginners : Mandarin Chinese - آموزش زبان چینی به صورت مقدماتی: چینی ماندارین


دوره آموزشی Chinese language for beginners : Mandarin Chinese - آموزش زبان چینی به صورت مقدماتی: چینی ماندارین
این دوره آموزش زبان چینی با تمرکز بر یادگیری فعال و عملی چینی Mandarin میباشد که برای فراگیران تازه کار آماده شده است. در این دوره شما زبان چینی را از سطح پایه و مقدماتی فرا خواهید گرفت و همچنین اگر مدت ها پیش آن را یاد گرفته اید، میتواند به یادآوری آن به شما کمک کند. شما نیاز به داشتن هیچ گونه دانش قبلی برای شرکت در این دوره ندارید. از آنجایی که محتوای این دوره در سه سطح متفاوت آماده شده است، در صورت آشنایی با یک سطح میتوانید آن را به راحتی رد کنید. در دوره آموزشی Chinese language for beginners : Mandarin Chinese با آموزش زبان چینی به صورت مقدماتی: چینی ماندارین اشنا خواهید شد.

  • نام فارسی: آموزش زبان چینی به صورت مقدماتی: چینی ماندارین 
  • شرکت سازنده: یودمی / Udemy 
  • زبان: English 
  • مدت زمان: 25h 30m (دقیقه)

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 30، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 26 ساعت
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 8