دوره آموزشی CCNP-Switching

دوره آموزشی CCNP-Switching

میزان 13، 1399

|

ابوالفضل فرخ رو

|

12 ساعت

|

5 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


این دوره برای کمک به آماده سازی دانش آموزان خواهان دوره ی کتبی CCNP سیسکو طراحی شده است. البته Switch یکی از سه مولفه در برنامه درسی CCNP است.
Switch برای مهندسان شبکه با حداقل یک سال سابقه کار حرفه ای که اماده برای پیشبرد مهارت های خود و کار به طور مستقل در راه حل های شبکه های پیچیده می باشد طراحی شده است. دانش آموزان برنامه ریزی، پیکربندی و بررسی پیاده سازی راه حل های سوئیچینگ پیچیده را با استفاده از معماری سیسکو خواهند گرفت.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی CCNP-Switching
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   36 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   38 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 ساعت و 18 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   1 ساعت و 7 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   1 ساعت و 8 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   58 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   53 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   54 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   1 ساعت و 27 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   1 ساعت و 1 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   30 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   53 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   44 دقیقه
 • تاریخ انتشار میزان 13، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 12 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 5

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور