دوره آموزشی Autodesk Civil 3D 2018 نرم افزار مدلسازی مهندسی و ساختمانی


دوره آموزشی Autodesk Civil 3D 2018 نرم افزار مدلسازی مهندسی و ساختمانی
درین دوره آموزشی نرم افزار مهندسی Civil 3d برای مدلسازی اطلاعات ساختمان، راه سازی و شهرسازی از مقدماتی تا پیشرفته و به زبان فارسی برای شما تهیه کرده ایم.این نرم افزار قدرتمند مدلسازی اطلاعات ساختمان و طراحی و پیاده سازی پروژه های عمرانی، جهت طراحی جامع المان های راه و ترابری و پایپینگ و طرح های عمرانی کاربرد زیادی دارد.
  • تاریخ انتشار قوس 28، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 3