دوره آموزشی Anime Studio Pro 10 - آموزش کامل ساخت انیمیشن با نرم افزار انیم استودیو


دوره آموزشی Anime Studio Pro 10 - آموزش کامل ساخت انیمیشن با نرم افزار انیم استودیو
امروزه پیشرفت علم در زمینه انیمیشن سازی و ساخت کارتون های بسیار جذاب، باعث شده که افراد در صدد ساخت انیمیشن خود برآیند. دنیای انیمیشن دنیای هیجان، تفکر داستان سازی و تخیل است. بسیاری از افرادی که فعالیت کارتون سازی دارند بر این باورند که کار با نرم افزار Anime Studio (انیم استودیو) بسیار جذاب و روان است و با استفاده از ابزارهای مناسبی که در این برنامه وجود دارد با یک داستان مناسب می توان کارتون های زیبایی ساخت.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 22، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 14 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 26