دوره آموزشی advanced video editing with adobe premiere pro 2020

دوره آموزشی advanced video editing with adobe premiere pro 2020

عقرب 26، 1399

|

Jordy Vandeput

|

3 ساعت

|

18 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


نرم افزار Adobe Premiere Pro CC نرم افزاری قدرتمند ، انعطاف پذیر و بسیار حرفه ای برای ویرایش ویدئوها می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید ویدئوهای خود را با ابزارهای مختلف و بسیار حرفه ای این نرم افزار ویرایش کنید. در این دوره آموزشی، اصول اولیه کار با Premiere Pro CC 2020 برای مبتدیان را می آموزید. ویرایش حرفه ای فیلم را با پریمیر 2020 شروع کنید. اگر به دنبال یک برنامه ویرایش ویدیو هستید که امکان ویرایش ویدیوها را به بهترین شیوه بدهد، Adobe Premiere Pro بهترین است. در پایان یک فیلم مستند 1 دقیقه ای ویرایش شده را خواهیم داشت. در این آموزش، نه تنها کلیه ابزارهای ویرایش موجود در پریمیر پرو رو یاد می گیرید، بلکه نحوه ویرایش با ویرایشگر حرفه ای را می آموزید.

بخش ها


 • بخش 1: advanced-video-editing-with-adobe-premiere-pro-2020
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   8 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   6 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   6 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   3 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   4 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   3 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   9 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   7 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   5 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   13 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   8 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   10 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   7 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   4 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   6 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   4 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   7 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   6 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   10 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   7 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   5 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   8 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   9 دقیقه
 • تاریخ انتشار عقرب 26، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 18

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان